Termeni și Condiții

Butași Viță-de-vie Buzău

 

     Articolul 1 – SCOPUL

   Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Țurcan D. Mioara P.F.A., prin intermediul site-ului ButașiVițăDeVieBuzău.ro către cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Următorii termeni vor însemna:
„Cumpărător”: persoana, firma, compania sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
„Vânzător”: Țurcan D. Mioara P.F.A. avand urmatoarele date de identificare: , CUI: 38799968 Nr. Reg. Comerțului: F10/64/2018.
„Bunuri și Servicii”: orice proiect la cheia, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
„Comanda”: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri si Servicii și să facă plata acestora.
„Contract”: o Comandă confirmată de catre Vânzător.
„Drepturi de proprietate Intelectuală”: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how-ul, dreptul de autor și drepturi de aceasta natură, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
„Specificații”: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul ButașiVițăDeVieBuzău.ro.  Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

1) Comanda (impreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.
2) Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).
3) Termenii și Conditiile generale de vânzare.

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fară a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

4.1 Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
4.2 Informațiile prezentate pe siteurile vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spatiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
4.3 Comunicarea cu magazinul – se poate face prin postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii , cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terte părți sau nu va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele siteului precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea . și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENȚIAILITATE – PUBLICITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și dupa obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părti nu va fi facută de Cumparator cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 8 – TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul despre termenul estimat pentru finalizarea livrării.

Articolul 9 – FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Articolul 10 – RISCURI SI RESPONSABILITATI

10.1 Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile catre Cumparator si asigura un termen de 24 ore sau in mod exceptional 48 ore de la trecerea Comenzii in status Livrare, status care se poate consulta in contul personal creat de Cumparator pe siteul Smart-Systems.ro, In conditii exceptionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare.
10.2 Transport – Ambalare
In afara unei intelegeri prealabile specifice cu privire la transport intre Vanzator si Cumparator, Vanzatorul se exonoreaza de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile furnizate in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

Articolul 11 – ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite despagubiri Cumparatorului, in conditiile legislatiei.

Articolul 12 – MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 13 – GARANTII

Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non-conformitati care poate afecta intregul sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.

Articolul 14 – TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista un document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 – RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor. Se va tine cont de asemenea si de sanatate, securitate, mediu.

Articolul 16 – RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Articolul 17 – INCALCARE – TERMINARE

Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.
Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe siteul Vanzatorului.

Articolul 18 – FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Articolul 19 – LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 20 – PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor Termeni si Conditii sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, anumite prevederi nu vor fi aplicate si Partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale.
Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

ButașiVițăDeVieBuzău.ro

1. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile și aplicațiile operate de Țurcan D. Mioara P.F.A.  cu sediul social în Sat Breaza, Nr. 547, Comuna Breaza, Jud. Buzău.

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:

 • de funcționare a site-ului;
 • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului;
 • pentru publicitate.

Această politică se completează cu politica Țurcan D. Mioara P.F.A. cu privire la protecția datelor personale în general și cu Termenii și Condițiile site-ului, pe care vă încurajăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul Țurcan D. Mioara P.F.A. pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date de către Țurcan D. Mioara P.F.A., drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc.

Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru . Dorința noastră este să fim cât mai clari și transparenți cu privire la abordarea Țurcan D. Mioara P.F.A. în materie. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la butasivitadeviebuzau@gmail.com.

2. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server  I & R Grif Mobili S.R.L. sau către un server al unei terțe părți.

 3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile I & R Grif Mobili S.R.L. pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

 

4. Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

 

5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 •  cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
 • cookie-uri de analiză
 • cookie-uri pentru publicitate

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

Celelalte categorii de cookie-uri au rolul indicat la sectiunea 11.

6. Conțin cookie-urile sau tehnologiile similare date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

7. Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica să:

 • cumpărați online
 • vă autentificați în contul dumneavoastră

În cazul în care ești de acord cu aceste limitări și dorești să blochezi cookie-urile, urmează instrucțiunile de mai jos:

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

8. Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Acestea sunt stocate pe perioade descrise în tabelul de la sectiunea 11 de mai jos. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.

9. De ce sunt cookie-urile și/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor
 • Reținerea parolelor
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunătăți serviciile în beneficiul utilizatorilor.

10. Securitate și aspecte legate de confidențialitate

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 • Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

11. Linkuri și informații suplimentare utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Ultima actualizare: Septembrie 2019

 

Prin utilizarea site-lui ButașiVițăDeVieBuzău.ro acceptaţi politica de confidenţialitate a datelor prezentată în cele ce urmează. Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi atunci când vizitaţi acest site.

     Ne rezervăm dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale politicii de confidenţialitate. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a acestei Politici la această adresă împreună cu data ultimei modificări. Această Politică este o completare la oricare alţi termeni şi condiţii aplicabili siteului Smart-Systems.ro. Acest document stabileşte reguli care privesc exclusiv site-ul ButașiVițăDeVieBuzău.ro şi nu au nici un efect asupra site-urilor către care avem legături din site-ul ButașiVițăDeVieBuzău.ro sau care au legături către ButașiVițăDeVieBuzău.ro.

    ButașiVițăDeVieBuzău.ro este conştientă de importanţa protejării informaţiilor colectate despre Dvs., în mod special acele informaţii capabile să vă identifice ca individ („informaţii personale”). Acest document guvernează modul în care colectăm şi utilizăm aceste informaţii. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Țurcan E. Mioara P.F.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: facturarea produselor solicitate, expedierea lor la adresa/adresele specificate de dumneavoastră și trimiterea, prin e-mail numai cu acordul Dvs., de informații despre produsele aflate in catalogul on-line ButașiVițăDeVieBuzău.ro,

     Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul produselor solicitate, (in calitate de client). Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii produselor solicitate.

    Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai companiei de curierat rapid desemnată pentru livrarea bunurilor către Dvs..
     Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, sediul  din Sat Breaza, Nr. 547, Com. Breaza, Județul Buzău. Această Politică ar trebui verificată periodic pentru a fi la curent cu orice modificări.

    Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 Informaţii colectate

      Informaţiile pe care le colectăm diferă în funcţie de modul în care folosiţi situel. Este posibil să utilizaţi situl fără a fi nevoie să ne furnizati informaţii personale, dar dăcă doriţi să comandați produsele pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele, adresa de email, adresa fizică, numere de telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi.

     În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajută să întelegem mai bine cum este folosit siteul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesaţi site-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut pe site.

     Atunci când vizitaţi siteul este posibil ca date despre dvs. să fie colectate şi de părţi terţe ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online.

 Utilizarea informaţiilor.

     Informaţiile personale pe care vizitatorii le prezintă pe siteul nostru sunt folosite doar în scopul în care au fost prezentate în afară de cazul în care noi dezvăluim/publicăm alte utilizări în această Politică în momentul colectării informaţiei. Copii ale corespondenţei trimise de pe sit, care ar putea conţine informaţii personale, sunt stocate ca arhive doar pentru păstrare şi back-up.

 Securitate.

    Noi ne străduim să asigurăm securitatea, integritatea şi să protejăm sfera privată a informaţiilor personale prezentate, să revizuim şi să actualizăm măsurile noastre de securitate în concordanţă cu tehnologiile actuale. Din păcate nicio transmitere de date prin internet nu este garantată ca fiind în totalitate sigură.

    În orice caz noi ne vom strădui să luăm orice măsuri rezonabile pentru protecţia informaţiilor personale pe care dumneavoastră ni le transmiteţi. Odată ce primim informaţiile dumneavoastră vom face eforturi pentru a asigura securitatea lor în sistemele noastre.

   În afară de aceasta angajaţii noştri şi furnizorii de servicii legate de/asociate cu sistemele noastre de informaţii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii personale aflate în posesia noastră. Noi nu ne vom asuma răspunderea pentru cazuri/accidente ca urmări ale acceselor neautorizate la informaţiile dvs. personale.

 Cookies

     Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial şi sunt folosite de cele mai multe siteuri, inclusiv de cel administrat de noi, usurând accesul permament al unui utilizator la un sit. Această tehnologie ne permite să adaptăm siteul la nevoile dumneavoastră. Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar vă rugăm să reţineţi că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

 Legături către alte siteuri

     Noi furnizăm legături către siteuri în afara siteurilor noastre, precum şi către siteuri terţe. Aceste siteuri nu sunt controlate de noi şi noi nu ne vom asuma răspunderea pentru comportarea firmelor care sunt în legătură/asociate cu siteul nostru. Înainte de a face cunoscute informaţiile dumneavoastră personale pe orice alte siteuri vă sfătuim să parcurgeţi termenii şi condiţiile utilizării acelor situri precum şi specificaţiile lor de securitate.

 Probleme sau întrebări
 

    Orice probleme legate de siteul noastru vor fi luate în considerare şi vom încerca să le rezolvam. Pentru orice alte întrebări legate de politica noastră de securitate a datelor, sau dacă aveţi probleme sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi accesând link-ul de contact.

1. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile și aplicațiile operate de Țurcan D. Mioara P.F.A.  cu sediul social în Sat Breaza, Nr. 547, Comuna Breaza, Jud. Buzău.

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:

 • de funcționare a site-ului;
 • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului;
 • pentru publicitate.

Această politică se completează cu politica Țurcan D. Mioara P.F.A. cu privire la protecția datelor personale în general și cu Termenii și Condițiile site-ului, pe care vă încurajăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul Țurcan D. Mioara P.F.A. pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date de către Țurcan D. Mioara P.F.A., drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc.

Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru . Dorința noastră este să fim cât mai clari și transparenți cu privire la abordarea Țurcan D. Mioara P.F.A. în materie. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la butasivitadeviebuzau@gmail.com.

2. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server  I & R Grif Mobili S.R.L. sau către un server al unei terțe părți.

 3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile I & R Grif Mobili S.R.L. pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

 

4. Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

 

5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 •  cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
 • cookie-uri de analiză
 • cookie-uri pentru publicitate

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

Celelalte categorii de cookie-uri au rolul indicat la sectiunea 11.

6. Conțin cookie-urile sau tehnologiile similare date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

7. Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica să:

 • cumpărați online
 • vă autentificați în contul dumneavoastră

În cazul în care ești de acord cu aceste limitări și dorești să blochezi cookie-urile, urmează instrucțiunile de mai jos:

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

8. Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Acestea sunt stocate pe perioade descrise în tabelul de la sectiunea 11 de mai jos. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.

9. De ce sunt cookie-urile și/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor
 • Reținerea parolelor
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunătăți serviciile în beneficiul utilizatorilor.

10. Securitate și aspecte legate de confidențialitate

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 • Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

11. Linkuri și informații suplimentare utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Ultima actualizare: Septembrie 2019

 

Prin utilizarea site-lui ButașiVițăDeVieBuzău.ro acceptaţi politica de confidenţialitate a datelor prezentată în cele ce urmează. Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi atunci când vizitaţi acest site.

     Ne rezervăm dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale politicii de confidenţialitate. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a acestei Politici la această adresă împreună cu data ultimei modificări. Această Politică este o completare la oricare alţi termeni şi condiţii aplicabili siteului Smart-Systems.ro. Acest document stabileşte reguli care privesc exclusiv site-ul ButașiVițăDeVieBuzău.ro şi nu au nici un efect asupra site-urilor către care avem legături din site-ul ButașiVițăDeVieBuzău.ro sau care au legături către ButașiVițăDeVieBuzău.ro.

    ButașiVițăDeVieBuzău.ro este conştientă de importanţa protejării informaţiilor colectate despre Dvs., în mod special acele informaţii capabile să vă identifice ca individ („informaţii personale”). Acest document guvernează modul în care colectăm şi utilizăm aceste informaţii. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Țurcan E. Mioara P.F.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: facturarea produselor solicitate, expedierea lor la adresa/adresele specificate de dumneavoastră și trimiterea, prin e-mail numai cu acordul Dvs., de informații despre produsele aflate in catalogul on-line ButașiVițăDeVieBuzău.ro,

     Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul produselor solicitate, (in calitate de client). Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii produselor solicitate.

    Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai companiei de curierat rapid desemnată pentru livrarea bunurilor către Dvs..
     Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, sediul  din Sat Breaza, Nr. 547, Com. Breaza, Județul Buzău. Această Politică ar trebui verificată periodic pentru a fi la curent cu orice modificări.

    Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 Informaţii colectate

      Informaţiile pe care le colectăm diferă în funcţie de modul în care folosiţi situel. Este posibil să utilizaţi situl fără a fi nevoie să ne furnizati informaţii personale, dar dăcă doriţi să comandați produsele pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele, adresa de email, adresa fizică, numere de telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi.

     În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajută să întelegem mai bine cum este folosit siteul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesaţi site-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut pe site.

     Atunci când vizitaţi siteul este posibil ca date despre dvs. să fie colectate şi de părţi terţe ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online.

 Utilizarea informaţiilor.

     Informaţiile personale pe care vizitatorii le prezintă pe siteul nostru sunt folosite doar în scopul în care au fost prezentate în afară de cazul în care noi dezvăluim/publicăm alte utilizări în această Politică în momentul colectării informaţiei. Copii ale corespondenţei trimise de pe sit, care ar putea conţine informaţii personale, sunt stocate ca arhive doar pentru păstrare şi back-up.

 Securitate.

    Noi ne străduim să asigurăm securitatea, integritatea şi să protejăm sfera privată a informaţiilor personale prezentate, să revizuim şi să actualizăm măsurile noastre de securitate în concordanţă cu tehnologiile actuale. Din păcate nicio transmitere de date prin internet nu este garantată ca fiind în totalitate sigură.

    În orice caz noi ne vom strădui să luăm orice măsuri rezonabile pentru protecţia informaţiilor personale pe care dumneavoastră ni le transmiteţi. Odată ce primim informaţiile dumneavoastră vom face eforturi pentru a asigura securitatea lor în sistemele noastre.

   În afară de aceasta angajaţii noştri şi furnizorii de servicii legate de/asociate cu sistemele noastre de informaţii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii personale aflate în posesia noastră. Noi nu ne vom asuma răspunderea pentru cazuri/accidente ca urmări ale acceselor neautorizate la informaţiile dvs. personale.

 Cookies

     Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial şi sunt folosite de cele mai multe siteuri, inclusiv de cel administrat de noi, usurând accesul permament al unui utilizator la un sit. Această tehnologie ne permite să adaptăm siteul la nevoile dumneavoastră. Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar vă rugăm să reţineţi că Cookies ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

 Legături către alte siteuri

     Noi furnizăm legături către siteuri în afara siteurilor noastre, precum şi către siteuri terţe. Aceste siteuri nu sunt controlate de noi şi noi nu ne vom asuma răspunderea pentru comportarea firmelor care sunt în legătură/asociate cu siteul nostru. Înainte de a face cunoscute informaţiile dumneavoastră personale pe orice alte siteuri vă sfătuim să parcurgeţi termenii şi condiţiile utilizării acelor situri precum şi specificaţiile lor de securitate.

 Probleme sau întrebări
 

    Orice probleme legate de siteul noastru vor fi luate în considerare şi vom încerca să le rezolvam. Pentru orice alte întrebări legate de politica noastră de securitate a datelor, sau dacă aveţi probleme sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi accesând link-ul de contact.